Profilaktyka

Profilaktyka 40 Plus

Dobra wiadomość dla Pacjentów! Realizacja Programu „Profilaktyka 40+” została wydłużona do dnia 31 grudnia 2024 r. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w tej sprawie już weszło w życie.

Przypomnijmy, że w ramach Programu „Profilaktyka 40+” dostępne są pakiety badań diagnostycznych w celu zidentyfikowania albo wykluczenia objawów najczęściej występujących chorób cywilizacyjnych.

Do programu kwalifikują się osoby powyżej 40 roku życia, które m.in odpowiedzą na pytania ankietowe programu pilotażowego za pośrednictwem:

 1.  Internetowego Konta Pacjenta;
 2.  aplikacji mojeIKP;
 3.  w Powiatowym Zakładzie Opieki Zdrowotnej lub innej placówce realizującej program profilaktyczny.

Na podstawie ankiety oceniane są czynniki ryzyka, a następnie dostosowane badania i generowane elektroniczne skierowani na ich wykonanie.

Jakie badania są wykonywane w ramach pakietu?

 •  Pakiet badań diagnostycznych dla kobiet zawiera badania:

1) morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym i płytkami krwi,
2) stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy,
3) stężenie glukozy we krwi,
4) AlAT, AspAT, GGTP – badania dotyczące oceny funkcji wątroby (enzymy wątrobowe),
5) poziom kreatyniny we krwi,
6) badanie ogólne moczu,
7) poziom kwasu moczowego we krwi,
8) krew utajona w kale – metodą immunochemiczną (iFOBT).

 •  Pakiet badań diagnostycznych dla mężczyzn zawiera te same badania poszerzone o PSA – antygen swoisty dla stercza całkowity.
 •  Natomiast pakiet badań diagnostycznych wspólny to:

1) pomiar ciśnienia tętniczego,
2) pomiar masy ciała, wzrostu, obwodu w pasie oraz obliczenie wskaźnika masy ciała (BMI).

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/zdrowie/profilaktyka-40-plus

Rozporządzenie weszło w życie 30 czerwca 2024 r., z wyjątkiem § 1 pkt 3, który wszedł w życie z dniem 1 lipca 2024 r. 

Czytaj rozporządzenie: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20240000932

 

Warto wiedzieć

*Centralna lista placówek (cała Polska) realizujących Program Profilaktyka 40 Plus znajduje się na stronie https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/wystaw-sobie-e-skierowanie-na-badania#mapa.

*W województwie świętokrzyskim projekt realizują placówki zgodnie z wykazem na stronie https://www.nfz-kielce.pl/dla-pacjenta/profilaktyka-40-plus-aktualny-wykaz-realizatorow-3/

 

 

Program Badań Prenatalnych

Poradnia Położniczo-Ginekologiczna starachowickiego Szpitala realizuje program profilaktyczny w zakresie badań prenatalnych. Z diagnostyki mogą skorzystać wszystkie kobiety w ciąży (a nie jak do tej pory powyżej 35 roku życia, u których ryzyko urodzenia dziecka z wadą wrodzoną wynosi od 3% do 5%). Część z wad jest możliwa do rozpoznania już w okresie płodowym, dlatego pierwsza wizyta kwalifikacyjna przeprowadzana jest między 8 a 10 tygodniem ciąży.

Badania prenatalne pozwalają na identyfikację ryzyka wystąpienia wad płodu oraz ich diagnostykę we wczesnym etapie ciąży. Tym samym umożliwiają podjęcie leczenia wad jeszcze w okresie życia płodowego i dają rodzicom czas na przygotowanie się na ewentualność wdrożenia specjalistycznej opieki tuż po narodzeniu dziecka.

 • Bezpłatna diagnostyka przeprowadzana jest w ramach Programu Badań Prenatalnych z zachowaniem wskazań Narodowego Funduszu Zdrowia ze skierowaniem od lekarza prowadzącego ciążę.
 • Badania komercyjne (za odpłatnością) realizowane są zgodnie z obowiązującym cennikiem - bez konieczności posiadania skierowania.

Wszystkie kobiety w ciąży zapraszamy do zgłoszenia się do Poradni Położniczo-Ginekologicznej starachowickiego szpitala celem umówienia terminu wizyty kwalifikacyjnej. W tym celu należy zadzwonić pod numerem 459 599 996 wew. 3 we wtorki i środy w godzinach od 12.00 do 15.00.

Kto może uzyskać skierowanie na badania prenatalne?

Warunkiem uzyskania skierowania na bezpłatne badania prenatalne jest spełnienie przynajmniej jednego spośród poniższych kryteriów:

 • wystąpienie aberracji chromosomowej płodu lub dziecka w poprzedniej ciąży,
 • stwierdzenie u matki lub ojca dziecka wystąpienia strukturalnych aberracji chromosomowych,
 • stwierdzenie u kobiety znacznie większego ryzyka urodzenia dziecka dotkniętego chorobą uwarunkowaną monogenetycznie lub wieloczynnikową,
 • stwierdzenie w badaniu USG i/lub badaniach biochemicznych płodu nieprawidłowości wskazujących na zwiększone ryzyko aberracji chromosomowej lub wady płodu.

Co zabrać ze sobą na wizytę?

Przy zgłoszeniu się na konkretny wyznaczony termin wizyty należy zabrać ze sobą zarówno skierowanie od lekarza prowadzącego ciążę - zawierające informacje o zaawansowaniu ciąży (wiek ciąży w tygodniach), wskazaniach do objęcia Programem Badań Prenatalnych oraz opis nieprawidłowości, jak i kartę ciąży oraz wyniki badań.

Jak przebiegają wizyty?

 1. Pierwsza wizyta (pomiędzy 8 - 10 tygodniem ciąży) trwa około 15-20 min. Jej celem jest kwalifikacja do programu badań prenatalnych. W przypadku pozytywnej kwalifikacji pacjentka otrzymuje skierowanie na wykonanie badań biochemicznych (beta HCG + PAPPA-A). Ponadto ustalony zostaje termin pierwszego referencyjnego badania USG (11-14 tydzień ciąży).
 1. Druga wizyta (w 11-14 tygodniu ciąży) to właściwe badanie referencyjne trwające ok. 30 min. W jej trakcie wykonywane jest badanie USG i analizowane wyniki zleconych wcześniej badań hormonalnych (beta HCG + PAPPA-A). Po wykonaniu badania referencyjnego oraz oszacowaniu ryzyka aberracji chromosomowych (kalkulacja USG + hormony) pacjentka otrzymuje poradę dotyczącą dalszego postępowania.
 1. Konsultacja genetyczna – teleporada.
 1. Trzecia wizyta – trwa około 20 min., podczas której w razie konieczności wykonywana jest amniopunkcja. Należy zgłosić się z wynikiem grupy krwi.
 1. Czwarta wizyta (pomiędzy 18-22 tygodniem ciąży). To ostatnia wizyta w ramach poradnipodczas której wykonywane jest badanie USG. Jej termin jest ustalany podczas pierwszego badania referencyjnego (w 11-14 tygodniu ciąży).

W przypadku wykrycia nieprawidłowości genetycznych i potrzeby dalszej diagnostyki niemieszczącej się w ramach programu, lekarz kieruje Pacjentkę do odpowiednich poradni, udzielających świadczeń na podstawie umowy z NFZ.

Warto dodać, że Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach jest czwartym podmiotem leczniczym w świętokrzyskim umożliwiającym kobietom po 35 roku życia diagnostykę genetyczną we wczesnym etapie ciąży.

Informacje opracowane przez Ministerstwo Zdrowia dotyczące programu znajdziesz TUTAJ

Cennik badań komercyjnych

Podstawy prawne:

Świadczenia opieki zdrowotnej związane z wczesnym wykrywaniem wad wrodzonych są finansowane zgodnie z:

1. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych (Dz.U. 2018 poz. 188).

2. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 maja 2024 (Dz.U.2024 poz 767).

3. Załącznikiem nr 5 do Zarządzenia Nr 56/2024/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 7 czerwca 2024 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju programy zdrowotne – w zakresach: profilaktyczne programy zdrowotne (ze zm.).

Profilaktyka raka szyjki macicy

Program adresowany jest do kobiet w wieku 25-64 lata:

 • które nie miały wykonanej cytologii w ciągu ostatnich trzech lat;
 • obciążonych czynnikami ryzyka (zakażonych wirusem HIV, przyjmujących leki immunosupresyjne, zakażonych HPV - typem wysokiego ryzyka), które nie miały wykonanej cytologii w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Kobiety, które były leczone z powodu nowotworu złośliwego szyjki macicy, po zakończeniu kontroli onkologicznej (decyzję podejmuje lekarz prowadzący leczenie onkologiczne) ponownie zostają objęte skryningiem cytologicznym.

Profilaktyka raka piersi

Profilaktyka raka piersi

www.ambasadorkazdrowia.gov.pl

pacjent.gov.pl

 

 

Kalendarz szczepień na rok 2024

Szczepienie przeciwko HPV

Starachowicki Szpital realizuje powszechny program szczepień przeciw Human Papilloma Virus (HPV) tj. ludzkiemu wirusowi brodawczaka odpowiedzialnemu za zachorowania na raka szyjki macicy, prącia, a także inne choroby nowotworowe.

Bezpłatne szczepienia kierowane są do dzieci w wieku 12 i 13 lat, tj. przed rozpoczęciem życia płciowego. Mogą z nich skorzystać zarówno dziewczynki, jak i chłopcy urodzeni w latach 2010 – 2011.

Zapisując dziecko na szczepienie w Podstawowej Opiece Zdrowotnej „MEDYK” funkcjonującej przy starachowickim Szpitalu, można wybrać jedną z dwóch dostępnych szczepionek tj. 2-walentną Cervarix lub 9-walentną Gardasil9. Obie szczepionki dają porównywalne korzyści i mają schemat dwudawkowy. Odstęp pomiędzy dawkami szczepionki wynosi od 6 do 12 miesięcy.

Jakie zagrożenie niesie HPV?

Występuje ponad 200 typów HPV, wśród których 40 wywołuje zmiany: skórne w okolicy narządów płciowych oraz innych okolic ciała. Wyróżniono typy wirusa wysoce rakotwórcze  i o małym ryzyku rakotwórczym. Wywołują one m.in. niezłośliwe brodawki narządów płciowych (kłykciny) i brodawczaki oraz typy o wysokim potencjale rakotwórczym, odpowiedzialne za zmiany przedrakowe i raka szyjki macicy oraz inne choroby nowotworowe. HPV oprócz raka szyjki macicy może wywoływać również raka pochwy i sromu u kobiet, raka prącia u mężczyzn, raka odbytu, jamy ustnej, nosogardzieli, nasady języka i migdałków, okolic głowy i szyi u obu płci.

Jak dochodzi do zakażenia HPV?

Zakażenia HPV szerzą się głównie drogą płciową, poprzez kontakt bezpośredni ze zmianami skórnymi lub na błonie śluzowej oraz drogą wertykalną w czasie porodu (ryzyko zakażenia niewielkie). Do zakażenia dochodzi najczęściej w początkowym okresie po rozpoczęciu aktywności seksualnej. Okres wylęgania wynosi od 1 do 8 miesięcy. Okres zakaźności to czas utrzymywania się zmian chorobowych.

Jak zaszczepić dziecko przeciwko HPV?

Umów wizytę poprzez:

 • rejestrację w Podstawowej Opiece Zdrowotnej (41) 273 93 93,
 • infolinię 989 (7 dni w tygodniu od godz. 7:00 do 20:00),
 • Internetowe Konto Pacjenta, 

A następnie przyprowadzić zdrowe dziecko (tj. bez objawów ostrej infekcji i wysokiej gorączki) na umówiony termin. 

W sytuacji, gdy twoje dziecko przyjęło już pierwszą dawkę szczepionki (odpłatnie), a urodziło się w roku 2010 lub 2011, drugą dawkę może otrzymać w ramach programu. Wówczas należy umówić je na pierwszą dawkę poprzez IKP i w trakcie wizyty w POZ pokazać potwierdzenie przyjęcia pierwszej dawki. Punkt szczepień odnotuje ten fakt, a następnie wprowadzi do systemu i poda drugą dawkę. 

Jak zapisać dziecko na szczepienie poprzez Internetowe Konto Pacjenta? Podpowiadamy!

Należy wykonać poniższe kroki:

 • wejdź w zakładkę „Uprawnienia”, a następnie „Konta Twoich dzieci”
 • przejdź na konto Twojego dziecka
 • wybierz zakładkę „Profilaktyka”, a następnie „Szczepienia”
 • wybierz „Umów się na szczepienie”
 • wskaż przeciwko czemu chcesz zaszczepić dziecko (rejestracja będzie
  w przyszłości obsługiwać także inne szczepienia)
 • wybierz termin i miejsce
 • potwierdź wybór.

Zawsze możesz sprawdzić termin i miejsce szczepienia na IKP Twojego dziecka w zakładce Profilaktyka >> Szczepienia >> Zaplanowane szczepienia. Na IKP możesz też odwołać szczepienie lub zmienić jego termin.

Co warto wiedzieć o szczepieniu przeciw HPV

 • Szczepienie jest najskuteczniejsze, jeśli nastąpi przed potencjalnym narażeniem na zakażenie HPV, do którego dochodzi głównie drogą kontaktów seksualnych.
 • Szczepionka jest bezpieczna, dobrze tolerowana i powszechnie stosowana w 125 krajach. W Polsce jest dostępna w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej (POZ).
 • Rak szyjki macicy jest niemal stuprocentowo związany z zakażeniem wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV). Do zakażenia wirusem HPV najczęściej dochodzi drogą płciową.
 • W krajach, które wprowadziły szczepienia przeciw HPV, liczba zakażeń spadła nawet do 90%. Szczepienie o 70% zmniejsza ryzyko zachorowania na raka szyjki macicy.