SZKOŁA RODZENIA


Oddział
Ginekologii
PZOZ w Starachowicach
     szczegóły ...

POZ MEDYK

 Biuletyn Informacji Publicznej 

 Narodowy Fundusz Zdrowia 

GALERIA ZDJĘĆ

WIRTUALNY SPACER

Aktualności-ogłoszenia


 

Wesołych Świąt

Informator NFZ - Jak i gdzie leczyć się bezpłatnie

Świętokrzyski Oddział Wojewódzkiego NFZ w Kielcach opublikował darmowy informator na rok 2014 „Jak i gdzie leczyć się bezpłatnie”. Publikacja jest dostępna w Punkcie Informacyjnym oraz w Rejestracji Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach.

więcej...

Podsumowanie konsultacji alergologicznych

W ramach Tygodnia Edukacji nt. Anafilaksji i Światowego Tygodnia Alergii starachowicka Poradnia Alergologiczna dla Dzieci uruchomiła dodatkowe bezpłatne porady. Podczas wizyty lekarz medycyny Maria Salwa odpowiadała na pytania pacjentów dotyczące alergii.

więcej...

Ogłoszenie o brakowaniu i planowanym zniszczeniu dokumentacji medycznej pacjentów hospitalizowanych w Powiatowym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Starachowicach w latach 1991-1992.

Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania informuję,że planowane jest zniszczenie dokumentacji medycznej pacjentów hospitalizowanych w PZOZ w Starachowicach w latach 1991-1992.

Osoby zainteresowane odbiorem oryginału dokumentacji medycznej planowanej do zniszczenia (pacjent) mogą odebrać dokumentację w Dziale Archiwum Szpitala Powiatowego w Starachowicach. Odbiór dokumentacji możliwy będzie do dnia 30 maja 2014r. po osobistym stawiennictwie w Dziale Archiwum, okazaniu dokumentu tożsamości potwierdzającego uprawnienie do ich odbioru oraz złożeniu wniosku.

Wszelkich informacji dotyczących planowanego zniszczenia dokumentacji może zasięgnąć pod numerami telefonów: 041 273 91 66, 041 273 91 73

ogłoszenie (format PDF)

Wypadek masowy i atak terrorystów - ćwiczenia w PZOZ

Do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego trafiło kilkanaście ofiar wypadku komunikacyjnego ze złamaniami, popażeniami, a nawet skażeniami chemicznym, a terroryści grozili skażeniem lub wysadzeniem budynku.

więcej...

Ogłoszenie o pracę w PZOZ 2

Ogłoszenie nr.1

Informacja dla Pacjentów Poradni Specjalistycznych

W związku z brakiem wolnych terminów wizyt na rok 2014 w poradni endokrynologicznej i okulistycznej informujemy, że Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach prowadzi zapisy na rok 2015 do poradni specjalistycznych.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, iż umowy na wszystkie poradnie specjalistyczne zawarte ze Świętokrzyskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia wygasają z dniem 31.12.2014 r.

W związku z powyższym terminy wizyt na rok 2015 mają charakter wstępny. Na przełomie roku PZOZ będzie dysponował informacją o zawartych na rok 2015 umowach z NFZ.

Zapraszamy po odbiór dostępu do ZIP do starachowickiego szpitala

Zapraszamy po odbiór dostępu do ZIP do starachowickiego szpitala

W poniedziałek, 17 lutego 2014 roku hasło i login dostępu do ZIP – Zintegrowanego Informatora Pacjenta będzie można odebrać w Powiatowym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Starachowicach, ul. Radomska 70.
Będziemy tam w godz. 10.00-14.00.
Przypominamy, że Zintegrowany Informator Pacjenta (ZIP), to specjalny portal, dzięki któremu każdy zainteresowany po zalogowaniu na swoim komputerze może między innymi:

  • poznać wykaz świadczeń medycznych sfinansowanych przez NFZ
  • sprawdzić, jakie miał zlecane i wykonane badania
  • sprawdzić, jakie zrealizował recepty na leki refundowane
  • dowiedzieć się, ile kosztowały udzielone świadczenia medyczne i dopłaty do leków
  • sprawdzić status swojego ubezpieczenia
  • dowiedzieć się, gdzie jest zapisany do lekarza rodzinnego, pielęgniarki i położnej
  • sprawdzić kolejki oczekujących na wizyty w poszczególnych przychodniach
  • wyszukać placówki medyczne w całym kraju, łącznie z harmonogramem przyjęć i mapą dojazdu, które mają umowę z NFZ.

Warunkiem dostępu do tych danych jest otrzymanie z NFZ loginu i hasła. Zapraszamy serdecznie po ich odbiór szpitala w Starachowicach.
UWAGA! Po odbiór danych dostępowych należy się zgłaszać osobiście i okazać się aktualnym dowodem osobistym lub paszportem. Wydajemy także dostępy do ZIP dla dzieci (może odebrać ten rodzic, który zgłaszał dziecko do ubezpieczenia), a młodzież od 16 roku życia może odebrać login sama, bez rodziców, jeżeli tylko ma dowód osobisty.

Ogłoszenie o pracę w PZOZ

Ogłoszenie nr.1
Ogłoszenie nr.2


Informacja dla pacjentów odnośnie rejestracji

Od dnia 20 stycznia 2014 roku, Rejestracja do Poradni Specjalistycznych będzie czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-18.00