Ruszyła Poradnia Logopedyczna dla dzieci i dorosłych!

Zgodnie z zapowiedziami Dyrektor Mileny Witczak rozszerzył się zakres Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach. Do szerokiej oferty świadczeń zdrowotnych dołączyła Poradnia logopedyczna. Jest ona kierowana zarówno do dzieci, młodzieży, jak i dorosłych. Poradnia jest czynna trzy dni w tygodniu w godzinach dopasowanych do potrzeb pacjentów. Świadczenia zdrowotne są realizowane w ramach kontraktu z NFZ. Wymagane jest skierowanie lekarskie.

Poradnia logopedyczna oferuje pełną i całościową diagnozę logopedyczną oraz terapię indywidualną w zakresie: usprawniania motoryki narządów mowy i korygowania wad wymowy, doskonalenia funkcji językowych, komunikacyjnych, oddechowych, fonacyjnych, a także poszerzania zasobu słownictwa czynnego i biernego. W poradni prowadzona jest terapia opóźnionego rozwoju mowy, jąkania, czy zbyt szybkiego tempa mowy oraz terapia surdologopedyczna (zaburzenia słuchu, trening słuchowy, pamięć słuchowa, analiza i synteza słuchowa), terapia ręki, czy terapia sensomotoryczna. Logopeda wspomaga dzieci w pokonywaniu trudności w czytaniu i pisaniu.

Do zakresu Poradni logopedycznej należy ponadto terapia dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi tj.: autyzm, niepełnosprawność intelektualna, niedokształcenie mowy o typie afazji, mózgowe porażenie dziecięce oraz wady genetyczne.

Terapia osób dorosłych prowadzona jest w zakresie zaburzeń komunikacji językowej wynikających z niedosłuchu, uszkodzeń neurologicznych (udary niedokrwienne mózgu, wylewy), upośledzenia umysłowego, czy MPD.

Nowo otwarta Poradnia Logopedyczna jest 26 poradnią specjalistyczną funkcjonującą przy starachowickim Szpitalu. Zapisy prowadzone są zarówno w rejestracji do poradni specjalistycznych, jak i telefonicznie od poniedziałku do piątku w godz.: 08.00 - 15.00 pod numerem: 459 599 996 - wew. 1.

+-comments.length-+
  1. admin
    +-c.author-+ napisał(a)

    +-c.content-+