Dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego dla Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach dedykowane chorobom układu kostno-stawowego i/ lub mięśniowego na rzecz osób dorosłych

W dniu 26 października 2018 roku Dyrektor Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach Katarzyna Arent podpisała Umowę o dofinansowanie nr RPSW.07.03.00-26-0021/17-00 Projektu pozakonkursowego nr RPSW.07.03.00-26-0021/17 pn. „Zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach dedykowane chorobom układu kostno-stawowego i/lub mięśniowego na rzecz osób dorosłych” w ramach Działania 7.3 „Infrastruktura zdrowotna i społeczna” Oś VII „Sprawne usługi publiczne”: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

W wyniku realizacji projektu, Zakład Rehabilitacji, Oddział Rehabilitacji Neurologicznej/Oddział Rehabilitacji, Ośrodek Rehabilitacji Dziennej – Pracownia Fizykoterapii, Pracownia Kinezyterapii oraz Oddział Neurologii z Pododdziałem Udarowym Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach zostanie doposażony w wysokiej jakości sprzęt rehabilitacyjny i aparaturę medyczną.

Inwestycja polegać będzie między innymi na zakupie: aparatu USG z głowicą liniową i sektorową; stołu do indywidualnej terapii, przyrządów do ćwiczeń st. skokowego; platformy diagnostyczno- rehabilitacyjnej z możliwością wykorzystania biofeedbacku podczas ćwiczeń i testów; elektrycznej szyny do ćwiczeń biernych stawów kończyn górnych; zestawu do magnetoterapii; bieżni; stołu do pionizacji; lasera ze skanerem; magnetronika; wirówek do masażu kończyn górnych i dolnych; aparatu do drenażu limfatycznego, przyrządów do nauki chodzenia.

l Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi: 542 211,06 PLN

l Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi: 542 211,06 PLN

l Wkład Funduszy Europejskich wynosi : 460 879,40 PLN

Głównym celem planowanej inwestycji jest zwiększenie dostępności mieszkańców powiatu starachowickiego do wysokiej jakości usług medycznych z zakresu ogólnoustrojowej rehabilitacji leczniczej dedykowane chorobom układu kostno-stawowego i/lub mięśniowego na rzecz osób dorosłych, poprzez zakup specjalistycznej aparatury medycznej.

Zakup sprzętu i aparatury rozszerzy możliwości diagnostyczne pacjentów, podniesie kwalifikacje personelu (zespołu lekarskiego, pielęgniarek) i zwiększy bezpieczeństwo hospitalizowanych pacjentów. Przyczyni się do poprawy sprawności pacjentów chorujących m. in. na stwardnienie rozsiane, chorobę Parkinsona i dysfunkcje mięśniowe.