Dofinansowanie remontu i zakupu sprzętu medycznego dla oddziału pediatrycznego z pododdziałem kardiologii i oddziału neonatologii

Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu realizuje we współpracy ze Szpitalem Św. Leona w Opatowie, Wielospecjalistycznym Szpitalem Wielospecjalistycznym Szpitalem w Ostrowcu Świętokrzyskim i Powiatowym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Starachowicach w ramach podpisanej umowy z Urzędem Marszałkowskim rozpoczął realizację projektu RPSW.07.03.00-26-0007/19 pn.: „Poprawa bezpieczeństwa leczenia dzieci i noworodków poprzez przeprowadzenie remontu i zakupu sprzętu medycznego dla oddziału pediatrycznego z pododdziałem kardiologii i oddziału neonatologii.”

Inwestycja ta polega na przeprowadzeniu prac remontowych oraz doposażeniu w sprzęt medyczny oddziału pediatrii i neonatologii Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu, celem dostosowania infrastruktury i usług dla potrzeb najmłodszych pacjentów. Wybór optymalnego doposażenia oddziału neonatologicznego i pediatrycznego, pozwoli na przeprowadzenie pełnej, specjalistycznej ścieżki medycznej z zachowaniem najwyższej jakości i bezpieczeństwa dla noworodków i dzieci oraz szybszej poprawy ich stanu zdrowia.

Celem projektu jest znaczna poprawa bezpieczeństwa leczenia dzieci i noworodków poprzez przeprowadzenie remontu i zakup sprzętu medycznego dla oddziału pediatrycznego i oddziału neonatologii oraz działania służące zapobieganiu rozszerzenia się koronawirusa COVID-19.

Zasadniczym problemem klinicznym neonatologii jest noworodek przedwcześnie urodzony z małą, a zwłaszcza z ekstremalnie małą masą ciała. Konieczne jest zatem dysponowanie przez szpital sprzętem, który zapewni prawidłową opiekę nad takim noworodkiem. Najpilniejszymi potrzebami są:

  • organizacja kompleksowej opieki nad wcześniakiem,
  • modernizacja obiektów,
  • zakup nowego sprzętu do intensywnej terapii,
  • zwiększenie liczby specjalistów w dziedzinie neonatologii.

Inwestycja będzie obejmować roboty budowlane oraz doposażenie w sprzęt medyczny oddziałów neonatologii i pediatrii. Osiągnięcie wskazanego celu bezpośredniego projektu będzie możliwe poprzez szereg prac m.in.: przebudowę budynku wraz z instalacjami, wykończeniu i wyposażeniem w sprzęt medyczny oraz remont i wyposażenie izolatki w oddziale dziecięcym.

Niewątpliwie realizacja projektu dzięki poprawie warunków na Oddziałach Neonatologii i Pediatrii oraz wyposażeniu ich w nowoczesny sprzęt medyczny pozytywnie wpłynie na poprawę jakości udzielonych świadczeń oraz spowoduje możliwość skorzystania z usług szpitala przez szerszy krąg pacjentów.

W ramach działań służących zapobieganiu rozszerzenia się koronawirusa COVID-19. Dokonane zostały zakupy sprzętu medycznego niezbędnego do ratowania życia i zdrowia pacjentów zakażonych , poddanych hospitalizacji w szpitalu, ponieważ każdy przypadek COVID-19 ma indywidualny przebieg.

Wartość wydatków wynosi: 10 427 245,18 zł z czego dofinansowanie Unii Europejskiej wynosi 7 957 417,32 zł.

Z tego wartość działań służących zapobieganiu rozszerzania się koronawirusa COVID-19 wynosi 9 066 899,64 zł, dofinansowanie z Unii Europejskiej tych działań 6 801 123,62 zł.

 

Nazwa szpitala

Wydatki kwalifikowane

Dofinansowanie

Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu

4 496 908,96

3 173 843,68

Szpital Św. Leona w Opatowie

1 915 407,36

1 390 000,00

Wielospecjalistyczny Szpital w Ostrowcu Świętokrzyskim

1 971 000,00

1 670 000,00

Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach

2 043 928,86

1 723 573,64