Promocja Żywego Dawstwa Nerki

„Trudności i ograniczenia Pacjenta dializowanego, a możliwości przeszczepu od Żywego Dawcy Nerki” to tytuł otwartego spotkania edukacyjnego, które zorganizowano w starachowickim Szpitalu. Zarówno mieszkańcy miasta, jak i pracownicy Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej mieli okazję wysłuchać prelekcji znakomitych specjalistów, jak i historii opowiedzianych z perspektywy dawcy.

Spotkanie rozpoczęło się od krótkiego wystąpienia mgr Katarzyny Kępy – szpitalnego koordynatora transplantacyjnego – nt. promocji Żywego Dawstwa w Stacji Dializ. Następnie doc. Maciej Kosieradzki – Kierownik Katedry i Kliniki Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus – przedstawił informację nt. stanu przeszczepień narządów w Polsce. Regionalny koordynator transplantacyjny mgr Aleksandra Tomaszek mówiła o przeszczepieniach rodzinnych, krzyżowych i łańcuchowych oraz obawach z nimi związanych.

W drugiej części spotkania dr Kalina Jędrzejko  - chirurg w Szpitalu Klinicznym Dzieciątka Jezus w Warszawie –informowała zebranych o tym, jak prowadzona jest opieka nad dawcą po oddaniu nerki. Z kolei dr n. hum. Mateusz Zatorski z Uniwersytetu SWPS w Poznaniu wygłosił wykład pt. „Między obawą, a nadzieją. Psychospołeczne aspekty transplantacji nerki od żywego dawcy”. Największe emocje wzbudziło wystąpienie Pana Wojciecha Cichońskiego, który opowiedział swoją historię dawcy nerki.

Na zakończenie spotkania wyświetlono film Fundacji Centrum Rozwoju Medycyny pt. „Twoja prawa nerka”, a następnie zaprezentowano bloga „To przeszczepienie musi się udać”.

Warto wiedzieć!

W Polsce na chorobę nerek cierpi około 12% społeczeństwa, co stanowi niemal 4,5 miliona osób. Co 10. Polak nie wie, że ten problem dotyczy również jego, ponieważ choroba nerek przebiega bezobjawowo. 

Kiedy nerki przestają funkcjonować istnieją trzy dostępne metody leczenia:

• Hemodializa

• Dializa otrzewnowa

• Przeszczepienie nerek

 

Przeszczepienie nerki jest najlepszą metodą leczenia schyłkowej niewydolności nerek. Znaczna liczba pacjentów po przeszczepieniu podkreśla, że jakość ich życia uległa poprawie w porównaniu z okresem dializowania. Przeszczepienie dało im większą swobodę - nie muszą stawiać się na zabiegi dializy i nie muszą przestrzegać w zasadzie żadnej diety lub ograniczeń w przyjmowaniu płynów.

Przeszczepienie nerek wymaga przeprowadzenia operacji w celu umieszczenia nerki zdrowego dawcy w organizmie biorcy. Przeszczepiona nerka przejmuje czynność uszkodzonej nerki. Nerka zostaje umieszczona w dolnej, bocznej części brzucha i połączona z tętnicą i żyłą. Następnie krew przepływa przez przeszczepioną nerkę, która rozpoczyna produkcję moczu.

W przypadku przeszczepienia narządu od żywego dawcy okres oczekiwania na operację jest najkrótszy. Należy wykonać wszystkie niezbędne badania zarówno u dawcy, jak i biorcy. W przypadku braku przeciwskazań przeszczepienia ustalany jest termin operacji. Znacznie dłużej trwa procedura przeszczepienia narządu od zmarłego dawcy. Pacjent zakwalifikowany do przeszczepu jest wpisywany na Krajową Listę Oczekujących. Czas oczekiwania wynosi przeciętnie od jednego roku do kilku lat, ale jest bardzo różny w indywidualnych przypadkach, w zależności od liczby organów dostępnych do przeszczepu. Przeszczepienie nerki od dawcy żywego pacjentowi znajdującemu się na liście oczekujących skraca czas oczekiwania innym chorym na tej liście.

Dawcą nerki może zostać prawie każda osoba posiadająca zdolność do czynności prawnych. Musi jednak spełniać dwa warunki – posiadać dobry stan zdrowia potwierdzony dokładnymi badaniami i bezinteresowną motywacją. Wszelkie próby sprzedawania narządów są niezgodne z prawem.

Większość żywych dawców to rodzice, małżonkowie i rodzeństwo. Rzadziej narządy oddają dalsi krewni, przyjaciele, koledzy z pracy, czy anonimowi dawcy.

Należy pamiętać, że przeszczepienie nerek wiąże się, jednak z pewnymi zagrożeniami. Istnieje ryzyko odrzucenia przeszczepienia przez organizm biorcy. Chociaż bardzo trudno jest przewidzieć czas poprawnego funkcjonowania przeszczepu, pacjent może w dużej mierze pomóc zmniejszyć ryzyko odrzutu przyjmując wszystkie przepisane leki, a wśród nich szczególne leki immunosupresyjne, które pomagają zapobiegać odrzuceniu przeszczepu przez organizm. Leki te mogą zwiększać ryzyko występowania przeziębień i zakażeń, tak więc ważne jest, aby o Siebie odpowiednio dbać.

 

Przeszczepianie narządów od żywych dawców w 2016 r.

MIESIĄC

NERKA

FRAGMENTY WĄTROBY 

styczeń

5

4

luty

6

-

marzec

2

1

kwiecień

5

2

maj

2

1

RAZEM

20

8

 

Statystyka przeszczepiania narządów od zmarłych dawców w miesiącach 2016r.:

MIESIĄC           

 

NERKA           

NERKA + TRZUSTKA*           

WĄTROBA

SERCE

PŁUCO

RAZEM

Styczeń

76

3

23

10

3

115

Luty

48

3

19

4

3

77

Marzec

111

3

37

7

3

161

Kwiecień

84

6

22

9

5

126

Maj

51

4

17

4

2

78

Razem:

370

19

118

34

16

557

                   

 

 

+-comments.length-+
  1. admin
    +-c.author-+ napisał(a)

    +-c.content-+